Friday, 23 March 2018
جمعه, ۰۳ فروردین ۱۳۹۷

درتربیت اسلامی انواع ارزشها و هنجارهایی که در گروه های مذهبی مبادله می شود در شکل گیری ارتباط والدین با کودکان و رشد آنها موثر است.

به گزارش مینوخبر؛ مهسا سلیمی روان شناس و فعال فرهنگی نوشت : طبق مطالعه ای که تاثیرات دین را بر رشد کودکان بررسی کرده مشخص شده است کودکانی که والدین مذهبی دارند بهتر از دیگر کودکان رفتار می کنند.

مطالعه ای که بر روی بیش از 16 هزارکودک ارزشیابی شدکه کودک چقدر برخود کنترل دارد،نتیجه این بود که کودکانی که والدینشان به طور مرتب در مراکز دینی شرکت داشتند و باکودکانشان در مورد دین صحبت می کردند،نحوه بهتری در مورد کنترل برخود،مهارتهای اجتماعی وتمایل به یادگیری کسب کردند.

درتربیت اسلامی انواع ارزشها و هنجارهایی که در گروه های مذهبی مبادله می شود در شکل گیری ارتباط والدین با کودکان و رشد آنها موثر است.

راههای تربیت اسلامی عبارتند از:

1-پرهیز از بکارگیری مفاهیم منفی: در تربیت کودک باید با محبت و عشقی که خداوند به آنها دارد، آشنا شوند.بسیاری از والدین دربرابر شیطنت های کودکان و مشکلات رفتاری تصویر یک موجود شکنجه گر از خداوند را درذهن کودک ترسیم می کنند که بسیار اشتباه است.

2- پرهیر از اجبار در رفتارهای مذهبی: والدین متدین نبایدفرزندان خود را در انجام عبادات تحت فشار قرار دهند،باید کلیات دین را بگویندوبطور نامحسوس رفتار فرزندان خود را کنترل نمایند.

3- پرهیز از انتقاد وسختگیری: شخصیت مذهبی کودک زمانی شکل می گیردکه متناسب با خواسته ها وروحیات درونی اورفتار شودنه سخت گیری وانتقاد،چرا که انتقاد به آنها موجب لجبازی ومقاومت آنها می شود.

4-پرهیزازاستدلالهای فراتر از توانائیهای ذهنی کودک: ذهن کودک قدرت درک مسایل پیچیده را ندارد وبا روبروشدن هرجنبه ای از دین که فراتر از ذهنش باشد در درک مساله با شکست مواجه می شود.

5-جلوگیری از ادامه وتثبیت تفکرخام مذهبی: کودکان در سنین خردسالی از طریق تخیل ،نمادسازی والگوسازی به تفکر می پردازد،در مقابل سوال کودک از خداوند باید پاسخهایی داده شود که به کشف حقایق درونی دین منجر شود.

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید