Saturday, 24 March 2018
شنبه, ۰۴ فروردین ۱۳۹۷

امروز با حضور مسئول بسیج سازندگی، مسئول سیاسی و ناظر بسیج دانش‌آموزی از سه طرح هجرت 3 شهرستان مینودشت بازدید شد.

به گزارش "مینو خبر" ، مدارس امیرکبیر، قدس و شهید ایوب بشارتلو در روستاهای «گوگل» و «ده حسنخان» ازجمله طرح‌های بازسازی است که در طرح هجرت 3 امسال در شهرستان مینودشت پیگیری می‌شود و صبح امروز مورد بازدید قرار گرفتند.

در این بازدید مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مینودشت گفت: هدف از اجرای طرح هجرت 3، در وهله نخست آموزش دانش آموزان با مشاغل است.

سروان پاسدار محمد قزلسفلی افزود: هدف دیگر برگزاری این طرح ارائه خدمت در غالب نوسازی و بازسازی مدارس است که توسط بسیج سازندگی پیگیری می‌شود.

hejr1 1

hejr1 1

hejr1 1

hejr1 1

hejr1 1

hejr1 1

hejr1 1

hejr1 1

hejr1 1

hejr1 1

hejr1 1

hejr1 1

hejr1 1

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید